وبــــلاگ تخـــصصی کـــامــپیــــوتـــر و مـــوبایـــل و کـــــدهــای جـــــــاوا اســـــکریــــــت tag:http://alisign10.mihanblog.com 2020-04-08T00:27:12+01:00 mihanblog.com کد ستاره بارون کردن وبلاگ 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2810 ali kheir این کد جاوا اسکریپت وبلاگتون رو ستاره بارون می کنهvar no = 10; // snow numbervar speed = 12; // smaller number moves the snow fastervar snowflake = "http://www.ljava.persiangig.com/javascripts/star.gif";var ns4up = (document.layers) ? 4 : 0; // browser sniffervar ie4up = (document.all) ? 1 : 0;var dx, xp, yp; // coordinate and position variablesvar am, stx, sty; // amplitude and step variablesvar i, doc_width = 400, doc_height = 500;if (ns4up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height = s این کد جاوا اسکریپت وبلاگتون رو ستاره بارون می کنه

]]>
کد جستجو در مطالب 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2809 ali kheir این کد جاوا اسکریپت امکان جستجو در میان مطالب وبلاگ را برای کاربر فراهم می کنه var NS4 = (document.layers); var IE4 = (document.all);var win = window; var n = 0;function findInPage(str) { var txt, i, found; if (str == "&quot return false; if (NS4) { if (!win.find(str)) while(win.find(str, false, true)) n++; else n++; if (n == 0) alert("Not found." } if (IE4) { txt = win.document.body.createTextRange(); for (i = 0; i این کد جاوا اسکریپت امکان جستجو در میان مطالب وبلاگ را برای کاربر فراهم می کنه

]]>
کد تغییر رنگ اسکرول بار 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2808 ali kheir این کد که البته جاوا اسکریپت نیست رنگ اسکرول بار وبلاگتون رو تغییر میده ( به طیفی از رنگ آبی )BODY {SCROLLBAR-FACE-COLOR: #739cbd;SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff;SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #1f1f1f;SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #739cbd; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff;SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #cee6f2; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #ffffff} این کد که البته جاوا اسکریپت نیست رنگ اسکرول بار وبلاگتون رو تغییر میده ( به طیفی از رنگ آبی )

]]>
کد دکمه ذخیره کردن صفحه 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2807 ali kheir این کد جاوا اسکریپت یه دکمه برای ذخیره سازی صفحه به کاربر نمایش می ده function doSaveAs(){ if (document.execCommand){ document.execCommand("SaveAs" }else { alert("Save-feature available only in Internet Exlorer 5.x." }} این کد جاوا اسکریپت یه دکمه برای ذخیره سازی صفحه به کاربر نمایش می ده

]]>
کد ساعت فلش 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2806 ali kheir کد ساعت فلش کد ساعت فلش

]]>
کد ساعت فلش 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2805 ali kheir کد ساعت فلش کد ساعت فلش

]]>
کد ساعت فلش 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2804 ali kheir کد ساعت فلش کد ساعت فلش

]]>
کد ساعت فلش 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2803 ali kheir کد ساعت فلش کد ساعت فلش

]]>
کد ساعت فلش 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2802 ali kheir کد ساعت فلش کد ساعت فلش

]]>
کد ساعت وتاریخ در استاتوس بار 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2801 ali kheir این کد جاوا اسکریپت روز و تاریخ وساعت را در استاتوس بار نمایش میده این کد جاوا اسکریپت روز و تاریخ وساعت را در استاتوس بار نمایش میده

]]>
کدهای متفرقه 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2800 ali kheir کدهای متفرقه html:بعضی از کدهای متفرقه را در زیر می بینید: :متن مورد نظر را به صورت پررنگ (bold) نشان می دهد.:متن مورد نظر را به صورت زیرخط دار (underline) نشان می دهد.:متن مورد نظر را به صورت خط خورده (strike) نشان می دهد. :متن مورد نظر را بالاتر از نوشته های دیگر نشان می دهد. :متن مورد نظر را پایین تر از نوشته های دیگر نشان می دهد. :متن مورد نظر را بهصورت نوشته کامپیوتری(مانند خط دستگاه تلگراف) نشان می دهد.http://www.js4u.blogfa.com

کدهای متفرقه html:

بعضی از کدهای متفرقه را در زیر می بینید:

:متن مورد نظر را به صورت پررنگ (bold) نشان می دهد.

:متن مورد نظر را به صورت زیرخط دار (underline) نشان می دهد.

:متن مورد نظر را به صورت خط خورده (strike) نشان می دهد.

:متن مورد نظر را بالاتر از نوشته های دیگر نشان می دهد.

:متن مورد نظر را پایین تر از نوشته های دیگر نشان می دهد.

:متن مورد نظر را بهصورت نوشته کامپیوتری(مانند خط دستگاه تلگراف) نشان می دهد.


http://www.js4u.blogfa.com
]]>
افزودن متن متحرک 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2799 ali kheir  افزودن متن به صفحه:به کد زیر توجه کنید : @@@حالا به توضیح كد بالا می پردازیم: هر كد html درون دو تگ < و > قرار می گیرد.marquee : نشان دهنده این است كه تگ ما مربوط به افزودن متن متحرک می باشد(الزامی).behavoir : نوع حرکت متن را مشخص می کند و می توان یکی از مقدارهای  scroll(حرکت متن به صورت پیش فرض), slide(حرکت متن فقط برای یک بار و پس از آن متن می ایستد), alternate(متن مانند یک توپ به چپ و راست صفحه می خورد) را به آن نسبت داد. ( اختیاری؛ در صورت به کار نبردن این فرمان، متن بصورت scroll حرکت می کن
 افزودن متن به صفحه:

به کد زیر توجه کنید :


حالا به توضیح كد بالا می پردازیم:

هر كد html درون دو تگ < و > قرار می گیرد.
marquee : نشان دهنده این است كه تگ ما مربوط به افزودن متن متحرک می باشد(الزامی).
behavoir : نوع حرکت متن را مشخص می کند و می توان یکی از مقدارهای  scroll(حرکت متن به صورت پیش فرض), slide(حرکت متن فقط برای یک بار و پس از آن متن می ایستد), alternate(متن مانند یک توپ به چپ و راست صفحه می خورد) را به آن نسبت داد. ( اختیاری؛ در صورت به کار نبردن این فرمان، متن بصورت scroll حرکت می کند)
direction : جهت حرکت متن را مشخص می کند که به آن می توان یکی از مقدارهای right(حرکت متن از چپ به راست), left(حرکت متن از راست به چپ) را نسبت داد. ( اختیاری؛ در صورت به کار نبردن این فرمان، متن از راست به چپ حرکت می کند)
scrolldelay , scrollamount : این دو فرمان، سرعت متن را مشخص می کنند. (اختیاری).

توجه: متن مورد نظر شما باید به جای @@@ قرار گیرد و @@@ در تگ بالا هیچ گونه معنی دیگری ندارد.
توجه: كد marquee دارای تگ پایانی می باشد و نوشته مورد نظر ما باید در بین این دو تگ قرار گیرد.

كد آماده متن متحرک بعنوان الگو

http://www.js4u.blogfa.com
]]>
کد شکلک های موس برای وبلاگ 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2798 ali kheir کد شکلک های موس برای وبلاگ کـیــهــان کـامپـیــو تــر - دنیای شکلک های ماوس برای سایت یا ...مشاهده مبحث - شکلک های موس برای وبلاگوب لوگو کد جاوا و..... وب خود را بيارايد - برنامه نويسي کامپيوتر ...ترفند - دنیای شکلک های ماوس برای سایت یا وبلاگ شمانوع ديگر برای دنباله دار کردن موس ( دانلود )جاوا جوان-قبول سفارش ساخت انواع مهرهای ژلاتینی-بنرهاي ...کد های جاوا اسکریپت | پایگاه آموزشی خبری آی تی گل نرگس20کد زیبا برای نشانگر موس در وبلاگ شماشكلك هاي جديد براي استفاده در فرومهاي مختلف دانلود درایور : کد شکلک های موس برای وبلاگ

کـیــهــان کـامپـیــو تــر - دنیای شکلک های ماوس برای سایت یا ...

مشاهده مبحث - شکلک های موس برای وبلاگ

وب لوگو کد جاوا و..... وب خود را بيارايد - برنامه نويسي کامپيوتر ...

ترفند - دنیای شکلک های ماوس برای سایت یا وبلاگ شما

نوع ديگر برای دنباله دار کردن موس ( دانلود )

جاوا جوان-قبول سفارش ساخت انواع مهرهای ژلاتینی-بنرهاي ...

کد های جاوا اسکریپت | پایگاه آموزشی خبری آی تی گل نرگس

20کد زیبا برای نشانگر موس در وبلاگ شما

شكلك هاي جديد براي استفاده در فرومهاي مختلف

 دانلود درایور : ماوس A4Tech X6-90D - P30Pedia

یافتن موقعیت مکانی ماوس

 کدهای موس برای وبلاگ - تالار گفتمان تاکفا TalkFa

 

]]>
کدهای جدید برای وبسایت وسایت 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2797 ali kheir شمارشگر سایت و وبلاگ :: هفت رنگ سايت تخصصی آموزش جاوااسكريپت ، وب و طراحيقالب وبلاگجدیدترین و بهترین کدهای قرن برای ساخت وب طراحی وب سایت | وب کارانمرجع راهنماي وبلاگ نويسانوبلاگ نویسانانواع کد برای وب سایت و وبلاگابزار و کدهای رایگان برای وبلاگ ها  شمارشگر سایت و وبلاگ :: هفت رنگ

سايت تخصصی آموزش جاوااسكريپت ، وب و طراحي

قالب وبلاگ

جدیدترین و بهترین کدهای قرن برای ساخت وب

 طراحی وب سایت | وب کاران

مرجع راهنماي وبلاگ نويسان

وبلاگ نویسان

انواع کد برای وب سایت و وبلاگ

ابزار و کدهای رایگان برای وبلاگ ها

 

]]>
کلیپ برنامه کودکی 1999-11-29T20:30:00+01:00 1999-11-29T20:30:00+01:00 tag:http://alisign10.mihanblog.com/post/2796 ali kheir تیکه ی اول فیلم عصریخبندان۳ که مربوط به همون سنجاب بازیگوش که تلویزیون ایران سانسورش کرد رو براتون گذاشتم تا ببینیدو لذت ببرید هم خنده داره هم جذابو ...پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید چون پخش اختصاصی داره.************دانلودکلیپ:**Download Now**کلیپ جذاب ودیدنی انیمیشنی که جنگ دو نوع از پرندگان رو با هم نشون میده ارزش دیدن داره خیلی بامزه هستش حتما دانلود کنید....دانلودکلیپ:**Download Now** تیکه ی اول فیلم عصریخبندان۳ که مربوط به همون سنجاب بازیگوش که تلویزیون ایران سانسورش کرد رو براتون گذاشتم تا ببینیدو لذت ببرید هم خنده داره هم جذابو ...

پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید چون پخش اختصاصی داره.

************

دانلودکلیپ:**Download Now**


کلیپ جذاب ودیدنی انیمیشنی که جنگ دو نوع از پرندگان رو با هم نشون میده ارزش دیدن داره خیلی بامزه هستش حتما دانلود کنید....

دانلودکلیپ:**Download Now**

]]>